Heathfield

De adviseurs van Heathfield zijn gespecialiseerd in Governance  en Compliance.

Vanaf 2000 hebben de bestuursadviseurs vanuit Heathfield de ontwikkeling van de wet- en regelgeving in de financiële sector op de voet gevolgd. Een scala van opdrachtgevers is sindsdien geadviseerd over ‘good governance’ en de inrichting van een integere en beheerste bedrijfsvoering. Binnen diverse projecten en cases is ondersteuning binnen dit specifieke vakgebied geboden.

In voorkomende situaties is tevens de rol van Legal Counsel vervuld en is guidance geboden in de contacten met de externe toezichthouders, DNB en AFM.

Karin van Hunnik en Paul Heuperman zijn de partners van Heathfield. Beide hebben zij een achtergrond als advocaat en bestuurder in de verzekeringssector.